COVID-19

WYTYCZNE MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA FUNKCJONOWANIA HOTELI, WYNAJMU MIEJSC NOCLEGOWYCH KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE

1. Ilość  klientów mogących jednocześnie przebywać w obiekcie jest 12.

2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk , rękawiczki jednorazowe są dostępne w łazienkach, na holu ogólnodostępnym oraz w kuchni wraz z instrukcją dot. mycia rąk, zdejmowania rękawiczek.

3. Dezynfekcja w obiekcie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, blatów.

4. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEBYWANIA W OBIEKCIE OSÓB NIEZAKWATEROWANYCH.

5. Sprzątanie pokoi końcowe po gościach / dezynfekcja pow. dotykowych, sprzętu, piloty tv, łazienki, gruntowe wietrzenie pomieszczeń.

6. Personel sprzątający wyposażony będzie w maseczki, rękawice.

7. Systematyczne wietrzenie pomieszczeń w obiekcie.

Procedury postępowania w przypadku podejrzania u osoby / klienta, personelu zakażenia koronawirusem /.

1. W przypadku stwierdzenia wyrażnych oznak choroby jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien być wpuszczony na teren obiektu, należy się zgłosić do najbliższego oddziału zakażnego, celem konsultacji, transportem własnym lub powiadomienie 999, 112.

2. Ustalenie listy osób z którym przebywała osoba potencjalnie zakażona.

3. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej.

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie...   smiley
Przejdź do góry
REZERWACJA
+48 502 253 783