Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Klient który dokona rezerwacji telefonicznej, oraz dokona wpłaty zadatku na konto, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i informacjami zawartymi wzakładce Rezerwacja i nie wnosi żadnego sprzeciwu oraz akceptuje jego postanowienia.

2. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

II Warunki pobytu

1. Pokoje w obiekcie i obiektach przyległych wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa jest od godz.15.00 do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
3. Właściciel informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego ,dozorowanego lub niestrzeżonego .Natomiast udostępniam plac/miejsce postojowe, bezpłatnie do postawienia samochodu.NIe odpowiadam za ewentualne uszkodzenia ,kradzież samochodu,oraz za rzeczy pozostawione w samochodzie na wynajętym miejscu postojowym.Obiekt nie jest monitorowany.Miejsce/plac postojowy w trakcie pobytu klienta w ośrodku może się zmienić w lokalizacji w zależności od ilości samochodów w ośrodku.
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń, powstałych z jego winy.
5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres , za który uiścił należną za pobyt opłatę.
6. Przebywanie na terenie ośrodka i w pokojach osób trzecich jest zabronione.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz .22.00 do 7.00.
8. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju, obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.

III Prawa i obowiązki właściciela obiektu.

1. Właściciel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o gościach
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę
d) sprzątanie budynku i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń
2. Właściciel obiektu ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie usług z klientem, który nie przestrzega obowiązującego regulaminu, a w szczególności gdy:
a) uchyla się od opłaty za pobyt
b) nie przestrzega ciszy nocnej
c) pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych używek
d) zachowuje się agresywnie lub stanowi zagrożenie dla gości oraz personelu i właściciela obiektu
IV.  W obiekcie zabrania się.
1. Palenia tytoniu w pomieszczeniach obiektu i miejscach do tego nie wyznaczonych
2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu
3. Przyjmowania innych gości
4. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek oraz innych urządzeń które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju i obiektu
Kontakt z nami


Usługi Turystyczne
Jerzy Standowicz
76-032 Mielno
Ul. 1 Maja nr.3
E-mail: info@sonia.mielno.pl

Rezerwacja: +48 502 253 783
Biuro: +48 502 253 783
Fax:
Przejdź do góry
REZERWACJA
+48 502 253 783